31.01.2019

Про правовий статус слідчих прокуратури після створення Державного бюро розслідувань

Радою прокурорів України опрацьовано питання щодо правового статусу слідчих органів прокуратури від початку діяльності Державного бюро розслідувань (далі – ДБР)
З позиції Ради прокурорів України положення пункту 5 Розділу XIII Закону України "Про прокуратуру" не підлягають буквальному тлумаченню як зміна статусу слідчих органів прокуратури та виключення їх з кола суб’єктів, на яких поширюється дія цього закону.
Так, пунктом 9 Розділу XV «Перехідні положення» Конституції України передбачено, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції.
Згідно пункту 1 розділу X «Прикінцеві положення» Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) визначено, що частина 4 статті 216 цього Кодексу вводиться в дію з дня початку діяльності ДБР, але не пізніше п’яти років з дня набрання чинності цим Кодексом (тобто з 20.11.2017).
Пунктом 1 розділу XI «Перехідні положення» КПК України встановлено, що після введення в дію положень частини 4 статті 216 цього Кодексу кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів прокуратури, продовжують здійснюватися слідчими органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначеними цим Кодексом, до закінчення досудового розслідування, але не довше двох років, тобто до 20.11.2019.
Відповідно до абзацу 2 частини 4 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державне бюро розслідувань» в редакції від 12.05.2016, кримінальні провадження, які до початку діяльності ДБР розпочаті слідчими органів прокуратури і перебувають на стадії досудового розслідування, продовжують здійснюватися слідчими органів прокуратури до закінчення досудового розслідування, але не довше двох років, тобто до 28.11.2020.
Крім того, у провадженні слідчих органів прокуратури перебувають кримінальні провадження, які підслідні Національному антикорупційному бюро України (надалі – НАБУ).
Згідно з абзацом 3 пункту 1 розділу XI «Перехідні положення» КПК України після введення в дію частини 5 статті 216 цього Кодексу (тобто з 20.11.2015) розпочаті слідчими органів прокуратури кримінальні провадження продовжують здійснюватися слідчими органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих, визначеними цим Кодексом, до закінчення досудового розслідування (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017).
Сукупність законодавчо визначених прав та обов’язків слідчого прокуратури як представника держави, уповноваженого в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, визначає його особливий правовий статус.
Процесуальні повноваження слідчого органу прокуратури прямо передбачено КПК України та окремо деталізовано щодо кримінальних проваджень, підслідних НАБУ та ДБР.
Вимоги пункту 5 Розділу XIII «Перехідні положення» Закону України «Про прокуратуру» в редакції від 14.10.2014 узгоджувались на той час з положеннями КПК України в редакції від 13.04.2012, але після цього Верховною Радою України прийнято інші перелічені вище норми з цих самих питань.
Наведене свідчить про те, що слідчі прокуратури, незважаючи на початок функціонування ДБР, і надалі зобов'язані законно користуватися усіма повноваженнями слідчого.
Іншими складовими елементами статусу слідчого є його матеріальне та соціальне забезпечення, які впливають на гарантії його незалежності та рівень захисту з боку держави, як представника держави, уповноваженого на виконання певних функцій.
Окрім цього, на слідчого, як працівника органу прокуратури, покладено обов’язки щодо дотримання прийнятої Присяги прокурора, про що зроблено відповідні записи до трудової книжки, та законодавства (у тому числі кримінального процесуального), яке регламентує відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.
Положення Закону України «Про Державне бюро розслідувань» про те, що кримінальні провадження, які до початку діяльності ДБР розпочаті слідчими органів прокуратури і перебувають на стадії досудового розслідування, продовжують здійснюватися слідчими органів прокуратури до закінчення досудового розслідування, але не довше двох років, зміни до якого внесені Законом № 1355-УІІІ від 12.05.2016, мають пріоритет, як прийняте пізніше з того самого питання, щодо норм інших законодавчих актів, які регламентують аналогічні строки, у тому числі, КІІК України та Закону України «Про прокуратуру».
Слідчі органів прокуратури і надалі зобов’язані здійснювати відповідно до вимог законодавства дії щодо досудового розслідування кримінальних проваджень, а їх правовий статус та гарантії, передбачені Законом України "Про прокуратуру", залишаються незмінними.

кількість переглядів: 970