12.06.2020

Пропозиції змін до Порядку проходження прокурорами атестації

Рада прокурорів звернулась до Генерального прокурора з пропозицією внести зміни до Порядку проходження прокурорами атестації.
З 02 березня 2020 року триває процедура атестації прокурорів органів прокуратури України. Вже більше як три місяці працівники прокуратури всієї держави перебувають у стані очікування, тривоги та невизначеності, в умовах можливого впливу та тиску інших осіб чи органів через погрози передачі недостовірної інформації до кадрових комісій, що підриває їх незалежність під час виконання своїх функцій.
Основні положення щодо атестації визначено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» (далі – Закон). Порядок проходження атестації затверджено наказом Генерального прокурора від 03 жовтня 2019 року № 221 (далі – Порядок).
Згідно із зазначеним Порядком, одним із етапів атестації є складання іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки, який прямо не передбачено, але допускається Законом. Результати складання іспиту на загальні здібності та навички прокурорів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур призводять до чисельних випадків непроходження прокурорами саме цього етапу тестування, у зв’язку з чим - звільнення з органів прокуратури без урахування результативності роботи та рівня володіння практичними уміннями та навичками, реальної професійності прокурора.
У разі звільнення через невдалі результати тестування на другому етапі атестації прокурорів місцевих прокуратур, ефективність роботи органів прокуратури на місцях може зазнати негативної динаміки. Також варто врахувати, що на відміну від прокурорів регіональних прокуратур та Генеральної прокуратури України, у 2015 році, перед призначенням на посади у місцеві прокуратури, прокурори районних прокуратур вже проходили атестацію.
Ще одним фактором, що не сприяє об’єктивному оцінюванню, на думку Ради прокурорів України, є врахування без додаткового офіційного підтвердження відомостей, отриманих від фізичних та юридичних осіб анонімно.
Враховуючи викладене, Рада прокурорів України пропонує до початку атестації прокурорів місцевих прокуратур внести зміни до Порядку проходження прокурорами атестації, а саме:
- виключити другий етап атестації для прокурорів місцевих прокуратур: "Складання іспиту у формі анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки";
- виключити з пункту 10 речення: "Кадровою комісією під час проведення співбесіди та ухвалення рішення без додаткового офіційного підтвердження можуть братися до уваги відомості, отримані від фізичних та юридичних осіб (у тому числі анонімно)".

кількість переглядів: 3505