31.10.2023

Радою прокурорів України ініційовано перегляд рівня заробітної плати прокурорів

Рада прокурорів України 16.10.2023 звернулась до Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України з проханням внести зміни до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та встановити прожитковий мінімум для визначення базового розміру посадового окладу прокурора окружної прокуратури на рівні прожиткового мінімуму, який установлено для визначення базового розміру посадового окладу судді.
Так, відповідно до зазначеного проекту з 01 січня 2024 року прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, визначено на рівні 1600 грн. Такий рівень прожиткового мінімуму визначено лише стосовно прокурорів, є перехідним і сталим з 2021 року та діє чотири роки поспіль.
Запропонований прожитковий мінімум для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури на рівні 1600 грн (для суддів, працівників інших державних органів, а також працівників податкових і митних органів – 2102 грн) є порушенням гарантій незалежності прокурорів щодо належного матеріального, соціального забезпечення.
Порушення гарантій незалежності прокурорів допущено з огляду на наступне:
Конституційний Суд України в рішенні від 18 червня 2020 року № 5-р(II)/2020 зазначив, що на підставі збігу елементів діяльності прокурорів та суддів як осіб, що їх єднає належність до правничої професії, можна говорити також і про потребу в застосуванні спільного (єдиного) підходу для розв’язання питань їхньої винагороди.
Прокуратуру інституційно віднесено до системи правосуддя. Визначені статтею 131-1 Конституції України функції та юридичний статус прокуратури, а також установлений Законом України «Про прокуратуру» статус прокурора та обсяг гарантій його незалежності становлять єдину систему гарантій незалежності прокуратури.    Верховна Рада України створила підстави для впевненості прокурорів у тому, що їхній статус (і відповідно невіддільні його елементи), як і статус суддів,  гарантований державою, захищений нормативними актами вищого рівня, ніж підзаконні акти.
Консультативна Рада європейських прокурорів у Висновку  «Незалежність, підзвітність та етика прокурорів» № 13(2018) указала на те, що з урахуванням близькості й доповнюваного характеру завдань суддів і прокурорів, а також вимог щодо їхнього статусу та умов служби прокурорам належить мати гарантії, подібні до тих, що ними наділено суддів (пункт 14).
Вимоги забезпечення принципів незалежності прокурора та подібних гарантій щодо статусу прокурорів і суддів визначені також Висновком № 12 (2009) Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) та Висновком № 4 (2009) Консультативної ради європейських прокурорів (КРЄП).
Отже, незалежність прокурорів не є прерогативою або наданим привілеєм, а є гарантією справедливого, неупередженого та ефективного здійснення ними своїх повноважень.
Запропонований законопроектом про Державний бюджет України на 2024 рік зменшений майже вдвічі рівень прожиткового мінімуму для прокурорів нівелює очікувані результати реформи органів прокуратури та не відповідає засадам верховенства права.

кількість переглядів: 3216