27.08.2018

Про преміювання працівників регіональних та місцевих прокуратур

Радою прокурорів України у порядку організації впровадження заходів щодо забезпечення незалежності прокурорів, яка гарантується, у тому числі, належним матеріальним забезпеченням, вивчено стан преміювання працівників органів прокуратури.
Опрацюванням відповідної інформації встановлено ознаки порушення єдності системи прокуратури, об’єктивності в оцінці роботи прокурорів, що призводить до систематичної виплати премій в меншому розмірі.
Разом з тим, під час опрацювання наказів виявлено факти встановлення керівниками окремих регіональних прокуратур розміру премій, що суттєво відрізнялися від середньодержавного значення.
Виявлено факти систематичності депреміювання одних і тих же працівників протягом декількох місяців поспіль, значної кількості прокурорів, яким премії виплачені у меншому розмірі або не виплачені взагалі.
Застосування системи депреміювання прокурорів не повинно сприйматися керівниками регіональних прокуратур як єдиний можливий та найбільш дієвий важіль впливу на підлеглих. У разі систематичного депреміювання прокурорів місцевих прокуратур керівникам регіональних прокуратур слід ретельно вивчати причини та умови допущення працівниками порушень у тій чи іншій сфері прокурорської діяльності та у зв’язку із цим надавати об’єктивну оцінку діям вищестоящого прокурора регіональної прокуратури, який має забезпечувати методично-організаційну допомогу нижчестоящим прокурорам.
Радою прокурорів України звернуто увагу керівників регіональних прокуратур на необхідність виваженого підходу до застосування системи депреміювання прокурорів та об’єктивності у прийнятті відповідних рішень, враховуючи значний відсоток складової премії у заробітній платі у зв’язку з тимчасовою невідповідністю формування заробітної плати прокурора за вимогами ст. 81 Закону України "Про прокуратуру".

кількість переглядів: 3240