13.06.2019

Створення єдиних етичних стандартів у сфері правосуддя

 
Представники Ради прокурорів України взяли участь у Міжнародному судово-правовому форумі, де обговорювались, у тому числі, питання перспективи створення єдиних етичних стандартів для сфери правосуддя. 
На виконання спільної резолюції Ради суддів України, Ради прокурорів України, Ради адвокатів України проводиться робота з метою розробки спільних етичних принципів у сфері правосуддя .
Запровадження уніфікованих етичних принципів суб’єктів, що здійснюють правосуддя та забезпечують його здійснення, необхідне, незважаючи на існування у прокуратурі, адвокатурі та суді своїх етичних правил поведінки у професії і суспільстві.
За мету маємо вироблення механізму реагування на порушення судового процесу адвокатами, прокурорами й самими суддями, який дозволить оперативно реагувати й звертатися до дисциплінарних органів з тим, щоб присікати неналежну поведінку і діяльність під час розгляду судових справ. Завдання, які стосуються цих трьох інституцій органів правосуддя спрямовані на розбудову справедливого суду і забезпечення верховенства права.
 
 
Громадянами, задіяними у процесах судочинства, оцінюється все, що відбувається в залі судових засідань також з точки зору моральності та етичних норм. І будь-яка неадекватна або ж неправомірна поведінка відповідних представників можуть викликати негативне відношення до судочинства та зіпсувати загальний імідж органів держави.
У судових засіданнях складаються ситуації, перебіг та завершення яких залежать від етичності учасників судового розгляду. Судді, прокурори та адвокати не повинні мати особистого упередженого відношення до інших учасників судочинства та взаємно один стосовно одного. Судова практика має приклади нетактовної поведінки учасників судочинства один стосовно одного. За таких умов прокурор, суддя не повинен піддаватися на провокацію і не відповідати на випад відповідною грубістю. Усі присутні в суді, мають право на належне ставлення, яке свідчить про повагу до їх людської гідності, прав та основоположних свобод .
Застосування принципів етики в роботі органів сфери правосуддя є засобом забезпечення впевненості та довіри громадськості. Імідж відповідних органів формують, у тому числі, високі цивілізовані етичні відносини, що сприяє ефективності та дієвості роботи органів держави.
Шляхом затвердження спільних та взаємних правил поведінки можливо усунути прогалини у спеціалізованих нормативних актах відповідних інституцій, що регулюють ці питання.
Єдині принципи професійної етики у сфері правосуддя покликані також врегулювати практичні та спеціалізовані прояви неетичних відносин, деякі з яких не визначені й у Кодексі суддівської етики, Кодексі професійної етики та поведінки прокурорів, Правилах адвокатської етики.
Обговорюючи та вирішуючи питання етичних взаємовідносин, представники органів самоврядування суду, прокуратури та адвокатури не мають обмежуватись та абстрагуватись виключно метою одностороннього захисту інтересів своєї інституції.
 
 
У позапроцесуальних відносинах учасники судочинства не мали б принижувати та критикувати у цілому органи сфери правосуддя на основі незгоди з діями чи рішеннями окремого судді, прокурора чи адвоката або окремо взятої справи. Більш того, однією зі складових елементів довіри громадян до прокуратури є прояв поваги з боку органів законодавчої, виконавчої та судової влади, а також рівень довіри безпосередньо до цих органів. Із взаємної поваги до органів системи правосуддя та у відносинах від рівня керівників ми зможемо сформувати високий етичний рівень роботи на місцях.
Ефективними результати нашої роботи будуть у випадку об’єктивного підходу на врегулювання відносин сфери правосуддя як одного інституту. Необхідно реагувати на факти спотворення інформації та штучного створення негативного уявлення суспільства про роботу судової влади чи прокуратури. Взаємодоповнюючий характер функцій суддів і прокурорів це усвідомлення того, що справедливе правосуддя вимагає рівності обвинувачення і захисту, діяльність і поведінка учасників судочинства не повинні залишати сумнівів у їх об’єктивності і неупередженості.
 
 
Голова Ради прокурорів України
Михайло Місюра
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кількість переглядів: 1108