20.12.2019

Оприлюднення заяви від імені прокурорського корпусу

Радою прокурорів України розглянуто повідомлення Божка О.С. щодо загрози незалежності працівників органів прокуратури України через заклики у соціальних мережах та Telegram - каналах до вчинення неправомірних дій шляхом висловлення погроз процесуальним керівникам у кримінальних провадженнях.
За результатами розгляду вказаного повідомлення та отриманих усних пояснень Божка О.С. по суті зазначених доводів встановлено, що зазначене має місце, у зв’язку з чим, Рада прокурорів України, як орган прокурорського самоврядування, зазначає наступне.
Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Статтею 27 Конституції України на державу покладається обов’язок захисту життя людини.
Діючим Законом України «Про прокуратуру» (далі – Закон) передбачено, що одним із складових чинників забезпечення гарантій незалежності прокурора є заборона незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення його повноважень.
Частиною 5 статті 16 Закону передбачено, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші державні органи, їх посадові та службові особи, а також фізичні та юридичні особи і їх об’єднання зобов’язані поважати незалежність прокурора та утримуватися від здійснення у будь-якій формі впливу на прокурора з метою перешкоджання виконанню службових обов’язків або прийняття ним незаконного рішення.
При цьому, діяльність прокурора визначається особливими умовами праці, жорсткими вимогами до дисципліни, професійної придатності, моральних, фахових, етичних та інших якостей.
Дотримуючись вказаних чинників, більшість прокурорських працівників за час роботи в органах прокуратури своєю плідною працею зробили вагомий внесок у розбудову нашої правової держави та зміцнення її законності.
Вказані вимоги до прокурорів та певні службові обмеження повинні компенсуватись державними інституціями шляхом забезпечення прокурорським працівникам комплексу організаційно-правових заходів, які б гарантували їх незалежність під час проходження служби.
Разом з цим, негативні висловлювання у соціальних мережах стосовно прокурорських працівників та керівництва прокуратури виходять за межі обґрунтованої критики діяльності прокурора, фактично нівелюють поняття правої держави та створюють у суспільстві уяву вседозволеності та безкарності.

кількість переглядів: 2234