04.06.2020

Щодо виконання рішення Конституційного Суду України від 26 березня 2020 року № 6-р(ІІ)2020

Конституційним Судом України 26 березня 2020 року прийнято рішення № 6-р(ІІ)2020, яким визнано неконституційним окреме положення пункту 26 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення статті 81 Закону України «Про прокуратуру» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів.
Конституційний Суд України дійшов до висновку, що наділивши Кабінет Міністрів України повноваженнями встановлювати порядок та розміри заробітної плати прокурора, законодавець запровадив відмінне від передбаченого положеннями статті 81 Закону нормативне регулювання заробітної плати прокурора, що у свою чергу спричиняє юридичну невизначеність при застосуванні зазначених норм Кодексу та Закону, а отже, є таким, що суперечить принципу верховенства права, передбаченого частиною першою статті 8 Конституції України.
Відтак, починаючи із 26 березня 2020 року заробітна плата прокурорів повинна регулюватись виключно на підставі статті 81 Закону України «Про прокуратуру».
Разом з тим, Департаментом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Офісу Генерального прокурора повідомлено Раду прокурорів України про те, що оплата праці відповідно до норм статті 81 Закону України «Про прокуратуру» має формуватись лише для прокурорів, які займають посаду прокурора в Офісі Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратурах. Враховуючи те, що обласні та окружні прокуратури не розпочали роботу, на них продовжують поширюватись норми постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року № 505 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури».
Зазначені висновки структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора Рада прокурорів України вважає помилковими та недопустимими, оскільки формальна невідповідність у статті 81 Закону України «Про прокуратуру» назв посад не може бути підставою для невиконання рішення Конституційного Суду України, яким однозначно констатовано, що регулювання оплати праці прокурорів будь-якого органу прокуратури неможливо здійснювати постановою Уряду.
Більше того, відповідно до пункту 3 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», до дня початку роботи обласних прокуратур, окружних прокуратур їх повноваження здійснюють відповідно регіональні прокуратури, місцеві прокуратури.
Такий підхід стосовно прокурорів регіональних та місцевих прокуратур є дискримінаційним та порушує права прокурорів на забезпечення належних умов праці, створює передумови для посягань на їх незалежність. Крім того, коли прокурори усіх рівнів виконують рівноцінну роботу щодо реалізації встановлених Конституцією та законами України повноважень, але отримують різну заробітну плату, це негативно впливає на атмосферу в колективах, позначається на взаємовідносинах між прокурорами.
Рада прокурорів України вкотре хоче наголосити, що відповідно до статті 150-2 Конституції України, рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.
З огляду на викладене, Рада прокурорів України звернулась до Генерального прокурора з проханням переглянути позиції профільного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора і відповідно до статті 81 Закону України «Про прокуратуру» установити посадові оклади прокурорів місцевих та регіональних прокуратур на рівні окружних та обласних прокуратур та вжити заходів для неухильного виконання рішення Конституційного Суду України від 26 березня 2020 року № 6-р(ІІ)2020.

кількість переглядів: 3010