15.07.2020

Розглянуто повідомлення Волобуєва Б.С. та Жернового А.М. про загрозу незалежності прокурорів

Радою прокурорів України розглянуто повідомлення прокурорів Волобуєва Б.С. та Жернового А.М. щодо загрози їхньої незалежності як прокурорів у кримінальному провадженні.
З матеріалів звернення та виступів прокурорів на засіданні Ради прокурорів з’ясовано, що прокурор Жерновий А.М. у кримінальному провадженні, кваліфікованому за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підприємства з передачею його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для його збереження та збереження його економічної цінності.
Як пояснили прокурори, з часу задоволення клопотання та ухвалення рішення слідчим суддею за висловлену у процесуальний спосіб позицію у справі вони систематично піддаються критиці, зміст якої виходить за межі обґрунтованої та прийнятної, містить прямі образливі висловлювання і твердження про вчинення ними злочинів.
Встановлено, що, використовуючи способи масового поширення інформації, зацікавлені особи стверджують про змову прокурорів Жернового А.М. і Волобуєва Б.С. вчинити злочин проти підприємства, висловлюють звинувачення на адресу прокурорів у вчиненні неправомірних дій.
На думку вказаних прокурорів, зазначені дії та висловлювання можуть вплинути на успішність результатів атестації.
Межі обґрунтованої критики діяльності прокурора визначаються з урахуванням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини.
Законом України «Про прокуратуру» визначено, що одним із складових чинників забезпечення гарантій незалежності прокурора є заборона незаконного впливу, тиску чи втручання в здійснення його повноважень.
Частиною 5 статті 16 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші державні органи, їхні посадові та службові особи, а також фізичні та юридичні особи і їх об’єднання зобов’язані поважати незалежність прокурора та утримуватися від здійснення у будь-якій формі впливу на прокурора з метою перешкоджання виконанню службових обов’язків або прийняття ним незаконного рішення.
Згідно з ч. 1 ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 306 Кримінального процесуального кодексу України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядає слідчий суддя місцевого суду.
З огляду на викладене, втручання в професійну діяльність прокурора, пов’язану зі здійсненням ним своїх повноважень в межах кримінального провадження, є неприпустимим.
 
 
 
Викликають занепокоєння обставини, пов’язані із розповсюдженням недостовірної чи непідтвердженої інформації стосовно прокурорів з метою незаконного на них впливу, тиску чи втручання у здійснення повноважень прокурора.
 
Рада прокурорів закликає суб’єктів, перелічених у ч. 5 ст. 16 Закону України «Про прокуратуру», до безумовного дотримання принципів незалежності прокурора та утримуватися від впливу у будь-якій формі на прокурора з метою перешкоджання виконанню службових обов’язків або прийняття ним незаконного рішення.
 
Прокурору Сумської області запропоновано інформувати суспільство щодо дотримання прокурорами в кримінальному провадженні норм процесуального законодавства під час досудового розслідування.

кількість переглядів: 2593