23.02.2024

Проведено зустріч Європейської Комісії та України з питань офіційного скринінгу законодавства щодо верховенства права та основоположних прав і свобод

На запрошення Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Рада прокурорів України взяла участь в зустрічі Європейської Комісії та України щодо здійснення офіційного скринінгу в рамках переговорного розділу 23 «Верховенство права та основоположні права і свободи».
Зазначені процедури визначають організацію проведення оцінки адаптації законодавства України до права ЄС (скринінг) і виявлення невідповідностей та прогалин, які необхідно усунути для підготовки України до переговорів про вступ до ЄС.
Зважаючи на амбітну ціль якнайшвидше стати повноправним членом ЄС, ЄС та Україною запущена процедура оцінки стану наближення України до всього законодавства ЄС, а це більше 27 тисяч актів права, розділених на 35 тематичних розділів майбутньої угоди про членство.
Документи ЄС, які стосуються ґарантій та прав прокурорів, гармонізацію з якими передбачає процедура офіційного скрінінгу в рамках переговорного розділу 23 «Верховенство права та основоположні права і свободи», зокрема, є наступними:
  • Європейська конвенція з прав людини (статті 6 та 13);
  • Європейські рекомендації щодо етики та поведінки прокурорів (Будапештські рекомендації), прийняті на конференції Генеральних прокурорів Європи 31.05.2005;
  • Венеційська комісія, частина ІІ «Органи обвинувачення»  Звіту про Європейські стандарти щодо незалежності судової системи, ухваленого на 85-му пленарному засіданні, Венеція, Італія, 17-18 грудня 2010 року
  • Консультативна рада європейських прокурорів, висновок №9 (2014), Європейські норми і принципи щодо прокурорів (Римська хартія);
  • Рада Європи, рекомендація Rec(2000)19 щодо ролі прокурорів у системі кримінального судочинства;
  • Консультативна рада європейських прокурорів, висновок №13 (2018) «Незалежність, підзвітність та етика прокурорів»;
  • Консультативна рада європейських прокурорів, висновок №14 (2019), «Роль прокурорів у боротьбі з корупцією та пов’язаною з нею економічною та фінансовою злочинністю».
Розпочинаємо формальний процес гармонізації національного законодавства з нормативними актами Європейського Союзу.

кількість переглядів: 343