18.07.2018

Інформаційно-перспективна доповідь Частина 1

Інформаційно-перспективна доповідь діяльності
Ради прокурорів України
Частина 1
18 липня 2018 року
 
Виконання завдань прокурорського самоврядування
        
Відповідно до ст. 65 Закону України "Про прокуратуру" (далі – Закон), прокурорське самоврядування - це самостійне колективне вирішення прокурорами питань внутрішньої діяльності, до яких належать питання організаційного забезпечення прокуратури та діяльності прокурорів, соціального захисту прокурорів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані з виконанням повноважень прокурорів.
Пріоритетними питаннями у роботі Ради прокурорів є організація впровадження заходів щодо забезпечення гарантій незалежності прокурорів.
Радою прокурорів України організовується забезпечення наступних гарантій незалежності прокурорів за категоріями:
 
Належне матеріальне, соціальне та пенсійне
забезпечення прокурора
 
- заробітна плата прокурора
- пенсійне забезпечення працівників прокуратури
- безоплатне медичне обслуговування у державних закладах охорони здоров’я.
- забезпечення службовим житлом за місцем знаходження прокуратури.
 
Фінансування та організаційне забезпечення
діяльності прокуратури
 
- забезпечення потреб прокурора, пов’язаних з його професійною діяльністю (матеріально-технічного забезпечення органів прокуратури)
-  територіальна юрисдикції місцевих та військових прокуратур.
 
Заборона незаконного впливу, тиску чи втручання
у здійснення повноважень прокурора
 
- незалежність та принцип єдності статусу прокурора
- класні чини в органах прокуратури.
 
Забезпечення особистої безпеки прокурора,
членів його сім’ї, майна,
а також іншими засобами їх правового захисту.
 
- забезпечення охороною адміністративних будівель регіональних та місцевих прокуратур.
Основні вжиті Радою прокурорів України заходи та орієнтовні перспективи реалізації гарантій незалежності
 
Належне матеріальне, соціальне та пенсійне
забезпечення прокурора
 
Заробітна плата прокурора
 
Рада прокурорів України звернулась до комітету з питань бюджету Верховної Ради України та до Генерального прокурора України з пропозицією розробки проекту Закону про внесення змін до пункту 26 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України у частині визначення застосування ст. 81 Закону України "Про прокуратуру" у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, а саме, виключити з його змісту слова "статті 81".
Згідно відповіді Генеральної прокуратури України, протягом 2017 року направлялись пропозиції до Кабміну та Верховної ради щодо внесення змін до Бюджетного кодексу у зазначеній частині, але не знайшли своєї реалізації на законодавчому рівні.
За даними Міністерства фінансів України для виконання вимоги Закону необхідне суттєве збільшення видатків Державного бюджету України, що потребує додаткових джерел фінансування.
У подальшому Рада прокурорів звернулась до народного депутата України Карпунцова В.В. з проханням сприяти у визначений законом спосіб ініціювати звернення до Конституційного Суду України щодо невідповідності Конституції України згаданих норм Бюджетного кодексу. Відповідні ініціативи були підтримані та в ході розгляду звернення зібрано 50 підписів народних депутатів під конституційним поданням щодо визнання неконституційною норму правового акта, якою зупинено нарахування прокурорам заробітної плати відповідно до Закону України "Про прокуратуру".
7 червня 2018 року до Конституційного Суду України спрямовано конституційне подання про визнання таким, що не відповідає статті 1, частині другій статті 3, статті 6, частинам першій, другій статті 8, частині 2 статті 19, частині третій статті 22, пункту 14 частини першої статті 92, частині другій статті 131-1 Конституції України (є неконституційним), положення пункту 26 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України у частині, яка передбачає, що норми і положення статті 81 Закону України «Про прокуратуру» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
      4 липня 2018 року ухвалою колегії Конституційного Суду України відкрито конституційне провадження у справі, здійснюється підготовка справи до розгляду на пленарному засіданні великої палати Суду.
 
Пенсійне забезпечення працівників прокуратури
        
Радою прокурорів України проводиться активна робота щодо належного пенсійного забезпечення працівників органів прокуратури.
Відповідно до частини першої статті 50-1 Закону України «Про прокуратуру» №1789-XII від 5 листопада 1991 року, прокурори і слідчі зі стажем роботи не менше 20 років, у тому числі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку. Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, на які нараховуються страхові внески, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії. За кожен повний рік роботи понад 10 років на цих посадах пенсія збільшується на 2 відсотки, але не більше 90 відсотків від суми місячного (чинного) заробітку.
Відповідно до частини тринадцятої статті 50-1 Закону України «Про прокуратуру» №1789-XII від 5 листопада 1991 року, обчислення (перерахунок) пенсій провадиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за призначенням або перерахунком.
Зазначена норма втратила чинність у зв’язку з прийняттям Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII, відповідно до п. 20 ст. 86 якого, умови та порядок перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури визначаються Кабінетом Міністрів України. Однак до теперішнього часу порядок перерахунку пенсій не визначено.
Крім того, пунктом 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII (далі Закон), установлено, що норми статті 86 Закону України "Про прокуратуру" щодо пенсійного забезпечення діють до дня внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Разом з цим, підпунктом 2 пункту 9 Закону Кабінет Міністрів України зобов’язано до 1 листопада 2017 року підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення.
Рада прокурорів України неодноразово зверталась до Кабінету Міністрів України з пропозицією прийняти постанову «Про затвердження Порядку перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури» з урахуванням пропозицій Генеральної прокуратури України.
Крім того, витребовувалась інформація про те, чи внесено Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
За інформацією Міністерства соціальної політики України, останнім розроблено та доопрацьовано проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" та найближчим часом буде передано на розгляд до Кабінету Міністрів України.
На звернення до Міністерства соціальної політики із запитом про надання копії законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" з метою його опрацювання та надання пропозицій, отримано інформацію (станом на 12 червня 2018 року) про те, що законопроект доопрацьовується та буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України після погодження із заінтересованими особами.
Дискусія з органами державної влади та робота з питання перерахунку пенсій та права на пенсійне забезпечення за вислугу років продовжується.
 
Безоплатне медичне обслуговування
у державних закладах охорони здоров’я.
 
Радою прокурорів України вживаються заходи на напрямку забезпечення працівників прокуратури та членів їх сімей безоплатним медичним забезпеченням.
 Відповідно до частини 2 статті 83 Закону України «Про прокуратуру», прокурор та члени його сім’ї користуються в установленому порядку безоплатним медичним обслуговуванням у державних закладах охорони здоров’я. Члени сім’ї прокурора, які проживають разом з ним, обслуговуються у тих медичних закладах, що й прокурор.
Стан медичного обслуговування прокурорів та членів їх сімей потребує суттєвого покращення та вжиття додаткових дієвих заходів.
Встановлено, що жодною регіональною прокуратурою угоди (договори) із державними закладами охорони здоров’я на поточне медичне обслуговування прокурорів та членів їх сімей не укладались. Кошти на вказані витрати у кошторисах регіональних прокуратур не передбачались.
14 червня 2018 року Радою прокурорів керівникам регіональних прокуратури спрямовано пропозиції вжити додаткових заходів, спрямованих на належне медичне забезпечення працівників прокуратури, а саме:
- при формуванні проектів кошторисів на 2019-2021 враховувати видатки для забезпечення належного медичного обслуговування працівників прокуратур та членів їх сімей у державних закладах охорони здоров’я (задля забезпечення вимог щодо зазначення детальних розрахунків і економічних обґрунтувань, насамперед, необхідно опрацювати перелік державних медичних закладів охорони здоров’я у відповідних регіонах, з’ясувати можливість  укладення з ними відповідних договорів (угод) та вартість таких послуг);
- вирішувати питання щодо можливості проведення періодичних профілактичних оглядів працівників прокуратур на місцях, як на договірних засадах, так і на підставі узгоджувальних листів із лікувальними закладами чи управліннями (департаментами) охорони здоров’я обласних державних адміністрацій;
- залучати до вирішення питань належного медичного забезпечення профспілкові органи, що діють у регіональних прокуратурах, у тому числі, розглянути можливість укладення ними договорів медичного страхування членів профспілки.    
Органом прокурорського самоврядування періодично витребовується інформація про вжиті заходи, а також спільно з органами прокуратури вживатимуться організаційні заходи аж до повної реалізації передбаченої Законом гарантії.
 
 
 
Фінансування та організаційне забезпечення
діяльності прокуратури
 
Забезпечення потреб прокурора, пов’язаних з його професійною діяльністю (матеріально-технічного забезпечення органів прокуратури)
        
На виконання вимог статей 65, 71 Закону України "Про прокуратуру", Радою вивчено стан матеріально-технічного забезпечення прокуратур усіх рівнів та встановлено його невідповідність вимогам статті 91 Закону України "Про прокуратуру" щодо забезпечення потреб прокурора, пов’язаних з його професійною діяльністю.
Рада прокурорів звернулась до Генерального прокурора України з пропозицією збільшити обсяги видатків на матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури.
За отриманою інформацією, передбачені державним бюджетом кошти на фінансування органів прокуратури у 2018 році лише на 59,9 % забезпечують потребу у фінансових ресурсах. Передбаченими коштами забезпечується оплата праці (88,5 кошторисних призначень), комунальних послуг та енергоносіїв, послуг зв’язку, судового збору, перекладів, здійснення соціального забезпечення. Збільшити обсяги видатків на матеріально-технічне забезпечення органів прокуратури в межах наявних ресурсів не можливо.
Керівникам регіональних прокуратур надано пропозицію забезпечити систематичне надходження ґрунтовної пріоритетної інформації з питань неналежного чи недостатнього забезпечення потреб місцевих чи регіональних прокуратур з метою відповідного реагування на найбільш грубі порушення гарантій, передбачених ст. 91 Закону.
 
 
 
 
 
Територіальна юрисдикції місцевих та військових прокуратур
 
На розгляді Верховної Ради України знаходиться проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» щодо порядку визначення переліку та територіальної юрисдикції місцевих та військових прокуратур» (реєстр. №7199), яким пропонується наділити Генерального прокурора правом самостійно визначати перелік і територіальну юрисдикцію місцевих прокуратур та виключити діючу вимогу щодо їх визначення у Додатку до Закону України «Про прокуратуру».
Законопроект попередньо розглянутий профільним парламентським Комітетом та 20.03.2018 включено до порядку денного.
За дорученням Генеральної прокуратури керівники регіональних прокуратур надали пропозиції щодо зміни територіальної юрисдикції прокуратур. В цілому запропоновано збільшити кількість місцевих прокуратур з 177 до 275, тобто на 55%.
Радою прокурорів у межах повноважень вживаються заходи до прискорення розгляду законопроекту з метою належної оптимізації структури органів прокуратури у відповідності до пропозицій місцевих та регіональних прокуратур.
 
 
Заборона незаконного впливу, тиску чи втручання
у здійснення повноважень прокурора
 
        
За результатами на напрямку поновлення прав прокурора та захисту від незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення повноважень, Радою прокурорів захищено інтереси 8-ми прокурорів, у тому числі 4 - шляхом відмови у наданні рекомендації на звільнення, 2 - поновлено на посаді, 1 – врегульовано конфлікт та залишено на посаді, 1 – поновлено право на службове житло.
         Радою прокурорів України розробляється та впроваджуватиметься у дію Положення про незалежність прокурора, яким, зокрема, визначатиметься тлумачення термінів, передбачених Законом, зміст та обсяг незалежності, алгоритм дій, порядок та наслідки розгляду відповідних повідомлень, дії щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню заборони незаконного впливу, тиску чи втручання у здійснення повноважень прокурора
Після розробки даного Положення, Рада прокурорів направить його для вивчення та надання своїх пропозицій до провідних юридичних та наукових  закладів.
 
 
 
Класні чини в органах прокуратури
як забезпечення принципу єдності статусу прокурора
та стану незалежності
 
         Закон України «Про прокуратуру» – чи не єдиний з усіх законів в Україні, які регулюють проходження професійної публічної та державної служби (за винятком політичних посад) – не передбачає такого елементу службової кар’єри, як можливість присвоєння класних чинів (рангів, спеціальних звань тощо).
Крім того, згідно п. 24 ст. 106 Конституції України, Президент України наділений повноваженнями присвоювати вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини. Відсутність можливості присвоювати класні чини в органах прокуратури можна трактувати, як частину обмежень Конституційних повноважень Президента України.
Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 № 306 «Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями» затверджено Порядок присвоєння рангів державних службовців відповідно до співвідношення між рангами державних службовців і класними чинами працівників органів прокуратури. Таким чином, система рангів в державній службі і зумовлює, що такою системою в органах прокуратури є класні чини.
Відсутність класних чинів в органах прокуратури та неприрівняння їх до раніше отриманого спеціального або військового звання створює відмінність у підходах до матеріального та соціального забезпечення прокурорів, дисциплінарної відповідальності та заохочення. Вказані обставини призводять до внутрішнього дисбалансу в органах прокуратури і негативно впливають на єдність системи прокуратури України.
Генеральною прокуратурою України розглядається звернення Ради прокурорів України з пропозицією ініціювати внесення змін або доповнень до Закону України «Про прокуратуру» щодо можливості присвоєння класних чинів прокурорам, які працюють в органах прокуратури України, а також приведення у відповідність до вимог чинного законодавства постанови Верховної Ради України від 06 листопада 1991 року №1795-ХІІ «Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України».
 
 
 
 
 
 
 
Забезпечення особистої безпеки прокурора,
членів його сім’ї, майна,
а також іншими засобами їх правового захисту.
 
Забезпечення охороною адміністративних будівель
місцевих прокуратур
 
Радою прокурорів України за результатами опрацювання питання стану забезпечення охороною адміністративних будівель регіональних та місцевих прокуратур, встановлено, що більшість адміністративних будівель не забезпеченні фізичною охороною.
Так, встановлено, що більшість адміністративних будівель не забезпеченні фізичною охороною. Проблематика полягає в неналежному забезпеченні фізичною охороною будівель саме місцевих прокуратур, при цьому всі будівлі регіональних прокуратур забезпеченні вказаною охороною в повному обсязі. 
За результатами вивчення інформації регіональних прокуратур встановлено, що вказані негативні обставини мають місце у зв’язку з недостатнім проведення Генеральною  прокуратурою України фінансування  на вказані потреби, як головним розпорядником бюджетних коштів.
Керівникам регіональних прокуратур запропоновано передбачити економічно обґрунтований обсяг коштів, який буде достатнім для забезпечення місцевих прокуратур фізичною охороною, спрямовано пропозиції безпосередніх та альтернативних заходів, надано інформацію про позитивний досвід окремих регіональних прокуратур.
З метою забезпечення належного захисту прокурорів під час виконання ними своїх службових обов’язків, Генеральній прокуратурі України запропоновано забезпечити належне фінансування регіональних прокуратур на наступний бюджетний 2019 рік за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», а саме: на послуги з охорони.
 
 
Статистична інформація за результатами роботи на інших напрямах
 
         У період з 27.04.2017 по 10.07.2018 проведено 18 засідань, за результатами яких прийнято 126 рішень.
         Прийнято           41 рішення про внесення рекомендацій на звільнення прокурорів з адміністративних посад:
         З них:
         12 рішень – стосовно звільнення з адміністративних посад у регіональних прокуратурах
         21 рішення – стосувались звільнень з адміністративних посад керівників місцевих прокуратур
         1 рішення – стосовно адміністративної посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
        
         З них:
         22 рішення – у зв’язку з достроковим припиненням повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням,
         10 рішень – у порядку переведення на посаду до іншого органу прокуратури,
         9 рішень – на підставі неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади. (з яких 4 рішення про відмову у внесенні рекомендації про звільнення).
        
         Прийнято           53 рішення про внесення рекомендації про призначення прокурорів на адміністративні посади:
         З них:
         36 рішень – призначення на адміністративні посади керівників місцевих прокуратур,
         17 рішень – про призначення на адміністративні посади в прокуратурах регіонального рівня.
         Відмовлено у наданні рекомендації на призначення на адміністративні посади 26 прокурорам.
         За особистим зверненням до Ради прокурорів рекомендовано призначення на адміністративну посаду керівника місцевої прокуратури 1 прокурора.
 
На адресу Ради прокурорів України надійшло 78 звернень:
         15 – заяв на призначення на вакантні адміністративні посади,
         13 – щодо посягання на незалежність прокурора, втручання у діяльність з боку керівництва тощо,
         4 – з питань присвоєння класних чинів,
         4 – з питань пенсійного забезпечення прокурорів,
         13 – з питань неналежного виконання службових обов’язків прокурорами,        29 – інші питання та про надання інформації.
 
          
 
Рада прокурорів України

кількість переглядів: 2086