27.08.2018

Рада прокурорів України на захисті гарантій пенсійного забезпечення прокурорів

Рада прокурорів України звернулась до Міністерства соціальної політики України з предметними пропозиціями включення до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» поправок на захист інтересів працівників органів прокуратури.
Перш за все, передбачені норми проекту закону не повинні у порушення ст. 22 Конституції України звужувати зміст та обсяг існуючих прав і свобод.
Зокрема, проект закону передбачає доповнити статтю 1-2 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» тим, що право на призначення пенсії на умовах цього закону мають прокурори.
Проте поза увагою проекту фактично залишається питання призначення та перерахунку пенсій слідчим органів прокуратури. Згідно до Закону України «Про прокуратуру» слідчі органів прокуратури користуються всіма правами, у тому числі й правом на пенсійне забезпечення, передбаченими для прокурорів. Як наслідок, проект закону потребує включення положень, які передбачають право на призначення та перерахунок пенсій слідчим органів прокуратури.
Змінами до ст. 13 Закону передбачається кардинально змінити алгоритм визначення розміру пенсій за вислугу років. Так, пропонується розмір пенсій, у тому числі і прокурорам, обчислювати за загальною формою, передбаченою Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме: приймаючи за основу коефіцієнт страхового стажу, заробітної плати тощо.
Як наслідок, розмір пенсії, обчислений за таким алгоритмом, буде меншим ніж розмір, обчислений у відсотковому відношенні від грошового забезпечення (на даний час для прокурорів це становить 60 % від суми їхньої заробітної плати за місяць).
Даною нормою статті, також передбачається дозволити тимчасово до 01.01.2021 призначати пенсію у розрахунках 50 (55) % грошового забезпечення за умов, якщо прокурор має 20 років вислуги або страховий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календарних років 6 місяців на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ та інших роботах за переліком, однак дискримінаційно не передбачено у даному переліку – роботи в органах прокуратури.
Крім того, категорично не можна погодитись із пропозицією до ст. 63 Закону, згідно з якими перерахунок пенсій пенсіонерам можливо буде провести після досягнення ним пенсійного віку, який передбачений Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і лише з урахуванням страхового стажу, а в подальшому – після досягнення пенсійного віку в разі якщо прокурор продовжує працювати – на загальних підставах передбачених вищезазначеним Законом.
На разі, відповідно до ст. 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» підставою для перерахунку пенсії є підвищення грошового забезпечення відповідної категорії працюючих осіб.
Також, увагу необхідно звернути на те, що змінами до вказаної статті передбачається, що до набрання чинності цим Законом, пенсії, які призначені відповідно до Закону України «Про прокуратуру», можуть бути перераховані на підставі документів, які знаходяться на час перерахунку пенсії в пенсійній справі, а також довідок про грошове забезпечення або заробітну плату.
Однак, при встановленні права на перерахунок пенсій у проекті відсутній сам алгоритм такого перерахунку. Також, слід врахувати, що у разі видачі довідок про заробітну плату з метою перерахунку пенсій непрацюючим пенсіонерам, посади яких у штатному розписі вже відсутні, як наслідок буде неврегульованим питання з якої саме посади необхідно надавати таку довідку. Як приклад, після набрання чинності Закону України «Про прокуратуру» в системі органів прокуратури ліквідовано посади: помічника прокурора, старшого помічника прокурора, старшого прокурора, прокурора району та інші. У зв’язку з чим, проект у даній частині потребує належного доопрацювання.
Вказане питання може бути врегульоване відповідним актом Кабінету Міністрів України шляхом прирівняння ліквідованих посад до аналогічно оплачуваних.
Також, проектом закону не передбачено питання виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з посад прокурора, як це передбачено для інших осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Питання доопрацювання законопроекту з урахуванням усунення вищевказаних пропозицій є вкрай важливим, так як норми які мають місце в ньому на сьогоднішній день є дискримінаційними для працівників органів прокуратури та таким, що погіршують їх становище у порівнянні з іншими працівниками правоохоронних та силових структур держави.

кількість переглядів: 2869